0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Lịch khai giảng

Khóa huấn luyện Buổi học Học phí
(chưa có VAT)
Ngày khai giảng
Xây dựng và quản trị chuỗi nhà thuốc 4.0 2 buổi 5.000.000 đ 27-03-2021 Đăng ký
Quản lý bán hàng hãng chuyên nghiệp 2 buổi 5.000.000 đ 24-07-2021 Đăng ký
Quản lý bán hàng Dược chuyên nghiệp K2 2 buổi 5.000.000 đ 22-05-2021 Đăng ký
Quản lý bán hàng Dược chuyên nghiệp K1 2 buổi 5.000.000 đ 08-05-2021 Đăng ký
Trình dược viên chuyên nghiệp (Thực chiến) 2 buổi 5.000.000 đ 17-04-2021 Đăng ký
Phát triển kênh phân phối Dược bền vững chuẩn quốc tế K3 2 buổi 10.000.000 đ 10-04-2021 Đăng ký
Trade Marketing Dược K1 2 buổi 6.000.000 đ 03-04-2021 Đăng ký
Phát triển kênh phân phối Dược bền vững chuẩn quốc tế K2 2 buổi 10.000.000 đ 31-01-2021 Đăng ký
Marketing Dược chuyên sâu K11 6 buổi 6.000.000 đ 13-11-2021 Đăng ký
Marketing Dược căn bản K3 3 buổi 6.000.000 đ 09-10-2021 Đăng ký
Content Dược K7 2 buổi 5.000.000 đ 11-09-2021 Đăng ký
Quy trình xây dựng chiến lược định vị thương hiệu 2 buổi 3.000.000 đ 07-08-2021 Đăng ký
Quy trình tìm kiếm insight khách hàng ngành Dược 2 buổi 3.000.000 đ 10-07-2021 Đăng ký
Quy trình lập kế hoạch truyền thông tích hợp IMC 2 buổi 3.000.000 đ 19-06-2021 Đăng ký
Marketing Dược tổng thể 4P K4 6 buổi 6.000.000 đ 12-06-2021 Đăng ký
Quy trình lập kế hoạch truyền thông tích hợp IMC 2 buổi 3.000.000 đ 29-05-2021 Đăng ký
Marketing Dược chuyên sâu K10 6 buổi 6.000.000 đ 08-05-2021 Đăng ký
Content Dược K5 – Vũ khí chiếm giữ trái tim khách hàng 12 buổi 5.000.000 đ 13-03-2021 Đăng ký
Quy trình Launching thành công sản phẩm Dược 6 buổi 3.000.000 đ 21-01-2021 Đăng ký
Marketing Dược căn bản K2 12 buổi 6.000.000 đ 17-04-2021 Đăng ký
Đăng ký học ngay

Các khóa học trong năm 2020 của Học viện đã hết. Lịch khai giảng các khóa học trong năm 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất